Atatürk’ün Anıları Kısaca Derleme

BilebilenMustafa Kemal Atatürk’ün Anıları Atatürk her ortamda mensubu bulunduğu Türk Milleti ile gurur duyar ve milletin onurunu en iyi şekilde temsil etmeyi görev bilirdi. O asla bu milletin evlatlarının yeteneğinden şüphe etmemiş, olumsuz koşullarla karşılaştığında bile o Türk insanını hep yüceltmiştir. Aşağıda verilen anekdotlar da O’nun yaklaşımının sayısız örneklerinden sadece …

Devamını Oku »

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi Ey Türk Gençliği

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, …

Devamını Oku »

Atatürkün Okuduğu Kitaplar

ÖZEL BELGELER – OKUDUĞU KİTAPLAR ATATÜRKÜN KİTAPLIĞINDAKİ TÜRKÇE VE OSMANLICA KİTAPLARDAN BAZILARI Ahmet Vefik Paşa : Lehçe-i Osmani Ahmet Vefik Paşa : Lehçe-i Osmani Mehmet Salahi : Kamus-u Osmani Avram Galanti : Türkçede Arabi ve Latin Harfleri ve İmla Meselesi Mehmet Ali : Tahsil-i Lisan-ı Alman Nüzhet : Kendi Kendine …

Devamını Oku »

Atatürk Hatırası Mehmetçikle Güreş

ASKERLE GÜREŞ Bir gezisinde, Kolordu binasının kapısında aslan yapılı bir Mehmetçik gördü. Çağırdı ve güler yüzle sordu: – Sen güreş bilir misin? Yanındakilerden en kuvvetli görünenlerle Mehmetçiği güreştirdi. Genç asker her zaman üstün geliyordu. Çok neşelendi, ayağa fırladı. Ceketini çıkarıp Mehmet’e ense tuttu: – Haydi, bir de benimle güreş! Katıksız …

Devamını Oku »

Atatürk’ün okumaya verdiği önem sözleri

hayatta en hakiki mürşit ilimdir milletleri kurtaran yalnız ve ancak muallimerdir bir dinin tabii olması için akla fenne ilmeve mantığa uygun olaması lazımdır ilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her fer-i milletin kafasına koyacağız medeniyet öyle kuvvetli bir ışıktırki ona bigane olanları yakar mahveder medeni olmayan insanlar medeniş …

Devamını Oku »

Atatürkün sözleri ingilizce çeviri

atatürk sözleri ingilizce,atatürkün sözleri ingilizcesi,atatürkün sözleri ingilizce türkçe,atatürkün sözleri ingilizce çeviri Our great ideal is to raise our nation to highest standars of civilization and porsperity Büyük hedefimiz, milletimizi en yüksek medeniyet seviyesine ve refaha ulaştırmaktır Teachers: the new generation will be your devotion Öğretmenler: Yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır …

Devamını Oku »

Atatürk’ün okuduğu okullar sırasıyla

Atatürk’ün okuduğu okullar – Mahalle Mektebi (Selanik) – Şemsi Efendi Okulu (Selanik) – Selanik Mülkiye Rüştiyesi ( Selanik) – Selanik Askeri Rüştiyesi : 1893 – 1895 ( Selanik) – Manastır Askeri İdadisi: 1895 – 1899 (Manastır Şehri Makedonya) – Harp Okulu: 13 Mart 1899 – 10 Şubat 1902 (İstanbul) – …

Devamını Oku »

Atatürkün Çiftlikteki Anıları

Mustafa’nın kız kardeşi Makbule rahatsızlandığı için çiftlikte kalmıştı Bugün Mustafa tek başına bakla tarlasında bekçilik yapacaktı Şu karga kovalama işinin pek bir zorluğu kalmamıştı Bakla tarlasına gelmeye başladığı ilk günlerde kargalar Mustafa’nın ne derece zorlu bir rakip olduğunu anlamışlar ve onun uyguladığı yöntemi müthiş bir mücadele örneği göstermelerine karşın boşa …

Devamını Oku »

Atatürkün Tarihleriyle Yaptığı İnkilaplar

1 Siyasal alandaki inkılaplar Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) Türkiye’nin Yeniden İdari Teşkilatlanması (1921, 1924, 1930) Ankara’nın Başkent Olması (13 Ekim 1923) Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923) Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924) Çok Partili Rejim Denemeleri (Serbest Cumhuriyet Fırkası, 1930) 2 Toplumsal ve sosyal alanda yapılan inkılaplar Kadınların Erkeklerle Eşit …

Devamını Oku »

Atatürkün Milletine Ve Vatanına Olan Sevgisi

Millet, genel kabul gören anlamıyla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğudur Milletin üzerinde yaşadığı toprak da vatan olarak adlandırılır Vatan yalnızca üzerinde yaşanılan toprak parçası olarak algılanamaz; bir insanın hayatında sahip olduğu en önemli varlıklardan birisidir Millet ve vatanın her …

Devamını Oku »

Atatürk’ün Kemal Adını Almasıyla İlgili Anısı

Atatürk’ün Kemal Adını Almasıyla İlgili Anı Rüştiyede en çok matematiğe merak sardım Az zamanda bize bu dersi veren öğretmen kadar belki de daha fazla bilgi edindim Derslerin üstündeki sorularla uğraşıyordum, yazılı sorular düzenliyordum Matematik öğretmeni de yazılı olarak cevap veriyordu Öğretmenimin ismi Mustafa idi, bir gün bana dedi ki : …

Devamını Oku »

Atatürkün Sanat Hakkında Söylediği Sözler

— “Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz Böyle bir millet bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat ve alil bir kimse gibidir Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur” —“Sanat güzelliğin ifadesidir… Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş …

Devamını Oku »

Atatürkün her alanda yapmış olduğu devrimler nelerdir

Atatürk’ün her alanda yapmış olduğu devrimler Atatürkün Devrimleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her alanda yapmış olduğu devrimler (yenilikler) ile Türkiye Cumhuriyeti’ne çağ atlatmıştır Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk devrimleri ile çağdaş bir ülke konumuna gelerek, tüm dünyada saygınlığını arttıran atılımcı bir Atatürk Türkiye’si olarak bilinmektedir Atatürk devrimleri ve açıklamaları Harf Devrimi: Öğrenilmesi …

Devamını Oku »

Atatürk’ün Gençliğe Seslenişi

Gençliğe Hitabe’nin Günümüz Türkçesi Atatürk’ün Gençliğe Seslenişi: Ey Türk gençliği! Birinci görevin Türk bağımsızlığını, Türk cumhuriyetini sonsuza kadar korumak ve savunmaktır Varlığının ve geleceğinin tek temeli budur Bu temel senin en değerli hazinendir Gelecekte bile, seni bu hazineden yoksun bırakmak isteyecek iç ve dış düşmanların olacaktır Birgün bağımsızlık ve cumhuriyeti …

Devamını Oku »

Atatürk ilkeleri sırasıyla nelerdir

Atatürk ilkeleri, çağdaşlaşma yönünü belirleyen ve Atatürk Devrimleri’ne temel teşkil eden fikir ve düşüncelerdir Atatürkçü Düşünce Sistemi içinde birbirine bağlı bir bütün oluşturan Atatürk İlke ve Devrimleri, Türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştirabilmek için bilimsel düşünceyi esas alan aklın ve mantığın çizdiği yollardır Bu nedenle Atatürk ilke ve devrimlerinin felsefesinde yapıcılık, …

Devamını Oku »

Dünyanın Atatürk İçin Söylediği Övgü Dolu Sözleri

AMERİKA Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır. Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye’nin doğması, yeni Türkiye’nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan etmesi ve o zamandan …

Devamını Oku »

Atatürk’ün Kişiliği Hakkında Bilgiler

Mustafa Kemal, müzik dinlemeyi, kitap okumayı, dans etmeyi, ata binmeyi, uçuş seyretmeyi ve yüzmeyi çok severdi. Rumeli türkülerine, zeybek oyunlarına, güreşe, ilgisi vardı. Tavla ve bilardo oynamaktan keyif alırdı. Sakarya adlı atına ve köpeği Fox’a çok değer verirdi. Zengin bir kitaplık oluşturmuştu. Temiz ve düzenli giyinmeye özen gösterirdi. Doğayı çok …

Devamını Oku »

Atatürk’ün Bütün Eserleri

Nutuk (1927) Geometri (isimsiz yayımlandı) (1937) Takımın Muharebe Talimi (Almanca’dan çeviri – 1908) Tâbiye ve Tatbikat Seyahati (1911) Tâbiye Meselesinin Halli ve Emirlerin Sureti Tahririne Dair Nesayih Zabit ve Kumandan ile Hasbihal (1918) Cumalı Ordugâhı – Süvari: Bölük, Alay, Liva Talim ve Manevraları (1909) Bölüğün Muharebe Talimi (Almanca’dan çeviri – …

Devamını Oku »

Atatürk’ün Çocukluğu

Mustafa Kemal, 1881 yılında Selânik’te Kocakasım Mahallesii’ndeki üç katlı pembe evde doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dır. Baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi XIV-XV. yüzyıllarda Konya ve Aydın’dan Makedonya’ya yerleştirilmiş Kocacık Yörüklerindendir. Annesi Zübeyde Hanım ise Selânik yakınlarındaki Langaza kasabasına yerleşmiş eski bir Türk ailesinin kızıdır. Milis subaylığı, …

Devamını Oku »