Başlangıç / Şiir-Edebiyat-Müzik (sayfa 20)

Şiir-Edebiyat-Müzik

Şiir, edebiyat ve müzik ile ilgili konuların yer aldığı bölüm.

Milli edebiyat döneminin özellikleri nelerdir

Milli edebiyat döneminin özellikleri maddeler halinde Divan edebiyatı tamamen terk edilmiştir. Avrupai şekillerle milli bir edebiyat oluşturulmuştur. Yapılan ilmi araştırmalar ile Dede Korkut Hikayeleri, Yunus Emre, Aşık Veysel gibi çok önemli bilgiler elde edilmiştir. Sanat toplum içindir, görüşünü savunmuşlardır. Halkın konuştuğu sade dili kullanmışlardır. Amaç öz Türkçeye dönmektir. Konular milli …

Devamını Oku »

Şiir türleri nedir Şiir türlerine örnekler

Şiir Türleri hakkında bilgiler LİRİK ŞİİR EPİK ŞİİR DİDAKTİK ŞİİR PASTORAL ŞİİR SATİRİK ŞİİR DRAMATİK ŞİİR LİRİK ŞİİR Aşk, ayrılık, hasret, özlem konularını işleyen duygusal şiirlerdir. Okurun duygularına, kalbine seslenir. Eskiden Yunanlılarda “lir” denen sazlarla söylendiğinden bu adı almıştır. Tanzimat döneminde de bir saz adı olan “rebab” dan dolayı bu …

Devamını Oku »

Türk halk edebiyatının genel özellikleri nelerdir maddeler halinde

Türk halk edebiyatının özellikleri kısaca İslamiyet’ten önceki edebiyatımızın İslam uygarlığı içindeki biçimidir. Bir anlamda sözlü edebiyat dönemimizin gelişmiş biçimi olarak düşünebiliriz. 2. Halk edebiyatı ürünleri yazılı değildir. Müzik eşliğinde sözlü olarak oluşur. 3. Divan edebiyatında olduğu gibi şiir yine egemen türdür. 4. Şiirlerde başlık yoktur, biçimiyle adlandırılır. 5. Nazım birimi …

Devamını Oku »

Sefiller Victor Hugo roman özeti

Sefiller roman özeti Jean Valjean ekmek çaldığı için beş yıl kürek cezasına çarptırılmış, birkaç kez kaçmaya kalkıştığı için cezası ağırlaşmış, on dokuz yıl hapiste kalmıştır. Çok kuvvetli bir insan olan Jean Valjean, hapiste iyi duygularını kaybetmiş gibidir. Hapisten çıkınca, mahkum olduğunu gösteren belge yüzünden herkes ona kötü davranır. Bir piskopos …

Devamını Oku »

Hüseyin Suat Yalçın Eserleri

Hüseyin Suat Yalçın eserleri hakkında bilgi Şiirleri • Lâne-i Melâl (1910). • Gave’nin Destanı (gülmece şiirleri, 1923). • Hüseyin Suat Yalçın ve Şiirleri (karısı Efzayiş Suat tarafından hazırlanmıştır, içinde yeni şiirleri de vardır, 1949). Oyunları Şehbal Yahut İstibdadın Son Perdesi (1908) Bu beş perdelik piyesin konusu İstibdat Devri’nde geçer. Fehim …

Devamını Oku »

Halit Ziya Uşaklıgil eserleri

Halit Ziya Uşaklıgil’in başlıca eserleri Romanları Nedime, Bir Ölünün Defteri, Ferdi ve Şürekası, Sefile, Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Kırık Hayatlar, Nesl -i Ahir Hikayeleri Bir İzdivacın Tarih-i Muaşakası, Bir Muhtıranın Son Yaprakları, Nakıl, Bu Muydu, Heyhat, Küçük Fıkralar, Bir Yazın Tarihi, Solgun Demet, Bir Şi’r-i Hayal, Sepette Bulunmuş, Bir …

Devamını Oku »

Ahmet Rasimin yazmış olduğu eserlerin isimleri

Ahmet Rasim Eserleri ROMAN-ÖYKÜ İlk Sevgili (1891) Afife (1894) Güzel Eleni (1893) Meyl-i Dil (1897) Bir Sefilenin Evrak-ı Metrukesi (1893) Sevda-yı Sermedi (1897) Gam-ı Hicran (1898) Ülfet (1900) Hamamcı Ülfet (1922) İki Günahkar (1922) ANI-FIKRA-BİYOGRAFİ-MEKTUP Eşkâl-i Zaman (fıkra, 1918) Gülüp Ağladıklarım (anı, 1926) Muharrir, Şair, Edip (Biyografiler 1924) Cidd-ü Mizah …

Devamını Oku »

Hüseyin Rahmi Gürpınar yazılmış eserleri

Hüseyin Rahmi Gürpınar Eserleri ROMAN Şık (1889) İffet (1896) Mutallâka (1898 Mürebbiye (1899) Bir Muadele-i Sevda (1899) Metres (1900) Tesadüf (1900) Şıpsevdi (1911) Nimetşinas (1911) Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç (1912) Gulyabani (1913) Cadı (1912) Sevda Peşinde (1912) Hayattan Sayfalar (1919) Hakka Sığındık (1919) Toraman (1919) Son Arzu (1922) Tebessüm-i …

Devamını Oku »

Cenap Şahabettin eserlerinin isimleri

Cenap Şahabettin Eserleri Şiir: Tamat (gençlik şiirleri) Özdeyiş: Tiryaki Sözleri (Türk edebiyatında özdeyiş türündeki ilk eserlerdendir.) Gezi Yazısı: Hac Yolunda, Avrupa Mektupları, Suriye Mektupları, Afak-ı Irak Makale-Deneme-Sohbet: Evrak-ı Eyyam, Nesr-i Harp, Nesr-i Sulh Tiyatro: Körebe, Yalan, Küçükbeyler İnceleme: Shakespeare, Kadı Burhanettin

Devamını Oku »

Hüseyin Cahit Yalçın Eserleri

Hüseyin Cahit Yalçının yazmış olduğu eserler ROMAN: Nadide (1891) Hayal İçinde (1901) ÖYKÜ: Hayat-ı Muhayyel (1899) Niçin Aldatırlarmış? (1922) Hayat-ı Hakikiye Sahneleri (1909) DİĞER: Kavgalarım (1910) Edebi Hatıralar (1935) Siyasal Anılar (1975) Talat Paşa (1943) Türkçe Sarf ve Nahiv (1908) Benim Görüşümle Olaylar (4 cilt, 1945-47) Seçme Makaleler (1951)

Devamını Oku »

Mehmet Raufun yazmış olduğu eserler

Mehmet Rauf-un eserleri Roman: Eylül, Ferda-yı Garam, Genç Kız Kalbi, Karanfil ve Yasemin, Define, Böğürtlen, Halas, Kan Damlası, Son Yıldız Öykü: Kadın İsterse, Âşıkane, Bir Aşkın Tarihi, Son Emel, İhtizar, Pervaneler Gibi Mensur Şiir: Siyah İnciler Tiyatro: Sansar, Pençe, Cidal

Devamını Oku »

Tevfik Fikretin eserleri

Tevfik Fikret’in eserleri bu eserlerin türleri Rübab-ı Şikeste: Servet-i Fünun Döneminde yazdığı şiirlerinden oluşur. iki ay gibi kısa bir sürede tükenen kitapta toplumsal sorunlardan çok, bireyci şiirler yer alır. Bu şiirlerinde aşk, hayat, tabiat, bunaltı, çocuk gibi temalar ele alır. Şiirlerde günlük konuşma diline yakın bir dil mevcuttur. Kitaptaki şiirler, …

Devamını Oku »

Divan edebiyatının genel özellikleri maddeler halinde

Divan edebiyatının genel özellikleri Divan edebiyatı Türklerin İslamı kabul ettikten sonra ortaya çıkan, şairlerin eserlerini yazdıkları bir edebiyat dönemidir. Divan edebiyatının özellikleri maddeler halinde a)Arap ve İran edebiyatlarının etkisiyle,medrese tahsillerinden geçmiş seçkinlerin oluşturduğu edebiyattır. Bu nedenle Yüksek Zümre Edebiyatı adıyla da anılır. Şairlerin şiirlerini divan adı verilen eserlerde bir araya …

Devamını Oku »

Türk edebiyatının dönemleri hangileridir

Türk edebiyatının dönemleri Ulusların edebiyatları önceleri sözlü ürünlerden oluşmuştur. Daha sonraları yazının icadı ve yaygınlaşması ile yazılı edebiyatlar oluşmaya başlamıştır. Bu edebiyatlar, doğup yeşerdikleri toplumların yaşadığı değişimden büyük ölçüde etkilenmiştir. Toplumlar coğrafya değiştirdikçe, din değiştirdikçe, dillerinde bazı değişiklikler meydana geldikçe, sosyal yaşamları farklılaştıkça bu toplumların edebiyatlarında da farklılaşmalar olmuştur. Konuya …

Devamını Oku »

Tanzimat edebiyatının genel özellikleri

Tanzimat edebiyatının özellikleri özet bilgi Tanzimat Fermanı sonrası Batı’ya, özellikle Fransa’ya öğrenim görmek için gönderilen ve Batı kültürüyle yetişen aydınlar, Türk edebiyatı yolunda yeni eserler vermeye çalıştılar.1860 yılında agah Efendi ve Şinasi’nin çıkarmaya başladıkları Tercüman-ı Ahval gazetesi ile Batı’ya yönelen edebiyatımız başlamış oldu. Tercüman-ı Ahval gazetesiyle başlayan bu edebiyata “Tanzimat …

Devamını Oku »

Serveti Fünun edebiyatının genel özellikleri

Servet-i Fünun edebiyatı hakkında bilgi Bu edebiyat Recaizade Mahmut Ekrem ile Muallim Naci arasındaki eski edebiyat yeni edebiyat tartışmasında Recaizade Mahmut’un yol göstermesiyle Servet-i Fünun etrafında toplanan gençler tarafından oluşturulmuş bir harekettir. Bu hareket 1896 yılında başlar.Bu hareketi oluşturan gençler;Tevfik Fikret,Cenap Şahabettin , Halit Ziya Uşaklıgil Mehmet Rauf,Hüseyin Cahit Yalçın’dır.Bu …

Devamını Oku »

Destan nedir Destanın özellikleri nelerdir

DESTAN NEDİR Destan, bir milletin yüzyıllar boyunca başından geçen afet, yangın, savaş gibi milleti derinden etkiliyen olayların anlatıldığı manzum türlerine denir. Destanların yazılması çok eski dönemlerde olmuştur. İnsanlar geçmiş dönemlerde bilime ve dünyaya tam olarak hakim olamadıkları için bu dönemlerde destanlar ortaya çıkmıştır. İnsanlar başlarından geçen afetleri, büyük olayları gelecek …

Devamını Oku »

Makale nedir Makalenin özellikleri nelerdir

Makale nedir makale nasıl yazılır Konunun bilimsel şekilde kaleme alınmasına makale denir. Makaleler yazarın araştırmalarını ve kendi düşünceleri içerisinde anlatılmasıdır. Anlatılan makaleler yoğun ve araştırma gereği gösterilenlerdendir. Düşünceler ve fikirlerimiz sade halde anlatılmasıdır. Uzun yazı dizisi doğrultusunda düşünceler dökülerek anlatılma durumudur. Makale yazılırken kaynaklara ihtiyaç duyulur. Faydalanılan kaynaklar belirtilerek nerede …

Devamını Oku »

Okul öncesi yeni yıl şarkısı

Okul öncesi çocuklarımız için öğrenmesi kolay yeni yıl şarkısı Yeni Yıl Eski yıl sona erdi Yepyeni bir yıl geldi Bu yıl olsun mutlu bir yıl Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl yeni yıl Sizlere kutlu olsun. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl yeni yıl Bizlere kutlu olsun Cici Kalın.

Devamını Oku »