Başlangıç / Kısa Yazılar

Kısa Yazılar

Kitap özetleri ve diğer konuların yer aldığı bölüm.

Bilim insanlarının ortak özellikleri nelerdir

Bilim insanlarının ortak özellikleri Bilim insanları yeniliklere açıktırlar. Bilim insanları araştırmacıdırlar. Bilim insanları meraklıdırlar. Bilim insanları çalışkandırlar. Bilim insanları sabırlıdırlar. Bilim insanları farklı yönlerden bakmayı bilirler. Bilim insanları prensiplidirler. Bilim insanları tarafsızlardır. Bilim insanları gözlemcidirler. Bilim insanları şüphecidirler.

Devamını Oku »

Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır

Kitap okuma alışkanlığı Kitap okuma alışkanlığı küçük yaşlardan itibaren kazandırılmalıdır. Çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırabilmek için anne ve babada kitap okumalıdır. Anne ve baba en iyi bir örnektir. çocuğumuza küçük yaşlardan itibaren yatmadan önce kısada olsa hikaye ve masallar okumalıyız. Bu masallar ve hikayeler onun ilgisini çekerek kitaba karşı ilgi …

Devamını Oku »

Lehçe Nedir Lehçe Tanımı Kısaca

Bir dilin tarihsel, bölgesel, siyasal sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt. (TDK) Coğrafi ve kültürel etmenler bu ayrılmada rol oynar. Lehçelerde, ses, şekil ve kelime ayrılıkları çok büyüktür. Bazı dilciler, büyük ayrılıklarda lehçeyi başka bir dil olarak kabul etmeyi de önerirler. Çuvaşça ve Yakutça, Türkçenin …

Devamını Oku »

Doğal çevrenin canlılar için önemi

Doğal çevre canlılar için önemlidir. Bir çok canlı doğal çevrede beslenme, barınma ve korunma gibi ihtiyaçlarını kolay bir şekilde karşılamaktadır. Doğal çevre sayesinde oksijen oluşarak nefes almamızı sağlar. Doğal çevre kendini yenileyerek bir çok kaynak, doğada denge oluşturur. Bir çok canlı doğal çevre sayesinde yaşamını sürdürür ve neslini devam ettirir. …

Devamını Oku »

Çinisiyle ünlü ilimiz neresidir

Çinisiyle ünlü olan ilimiz Kütahya dır. Ayrıca Çinicilik Kütahya ilinin en önemli geçim kaynağıdır. Kütahya‘da çinicilik Geçmişi Friglere kadar uzanan seramik yapımı zaman içerisinde gelişme göstererek günümüze kadar gelmiştir.

Devamını Oku »

Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol sözünün anlamı

Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol İnsan bir çok şeye sahip olabilir. Ancak sahip olduklarımızı başkaları ile paylaşmak insanı daha mutlu eder. Akarsu nasıl kendiliğinden akıp yolunu buluyorsa, Mevlana’nın cömertlikte akarsu gibi olmak sözü, sen cömert ol yardım kendi yolunu bulacaktır. Buradan Geldiler: cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi …

Devamını Oku »

Röportaj nedir

Röportaj; Bir yazarın veya bir gazetecinin, bir yerin, bir kurumun veya bir kişi hakkında inceleme ve araştırma yaparak, kendi görüşlerini de katarak yazmış olduğu yazı türüdür. Röportajda resim ve belgelerde kullanılabilir. Bu terimin kökeni, Latincede “‘toplamak, getirmek” anlamlarında kullanılan “reportare” kelimesine dayanır. Günümüzde Fransızca “reportage” kelimesinin Türkçe telaffuzu olan “röportaj” …

Devamını Oku »

Sosyal etkileşim nedir

Her toplumun kendilerine has yaşam biçimi ve kültürleri bulunmaktadır. Bunlar insanlar ve toplumlar arasında birbirlerinden etkilenerek birbirlerine kültürlerini ve yaşam şekilleri aktarmasıdır.

Devamını Oku »

Karagöz ile Hacivatın kişisel özellikleri

Karagözün kişisel özellikleri Karagöz hazırcevap biridir. Karagöz cahil ve kaba biridir. Karagöz ağır işittiği için söylenenleri ters anlar. karagöz kabalığı ve patavatsızlığı yüzünden başını sürekli derde girer. Hacivat’ın kişisel özellikleri Hacivat bilgili ve görgülü biridir. Hacivat nazik ve kibar biridir. Hacivat sürekli insanlara tavsiyelerde bulunur. Hacivat mantıklı ve düzgün cevaplar …

Devamını Oku »

Medyanın yayın ilkeleri nelerdir

1- Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlığına ve bağımsızlığına, Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne karşı yayın yapılmaması. 2- Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapılmaması. 3- Toplumu şiddete yönelik, teröre ve etnik ayırımcılığa, halkı din, dil gibi sınıf ayrımcılığına, toplumu nefret ve düşmanlığı yöneltici yayın yapılmaması. 4-Yayıncılığın kişisel çıkarlar için kullanılmaması. 5- …

Devamını Oku »