Başlangıç / Coğrafya

Coğrafya

Dünya ve Türkiye coğrafyası konularının yer aldığı bölüm.

Vanın coğrafi özellikleri nelerdir

Van’ın coğrafi özellikleri Coğrafi konumu: 42° 40′ ve 44° 30′ doğu boylamları ile 37° 43′ ve 39° 26′ kuzey enlemleri arasındadır. Yüzölçümü: 19 069 km² Toprakları: %53,4 dağlar, %32,9 platolar, %13,7 ovalar. İlçeleri: Başkale, Çatak, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp. Dağları: Aladağ 3255 m. Tendürek dağı 3542 m. , Karabulak …

Devamını Oku »

Krokinin faydaları nelerdir

Krokinin faydaları Kroki bir yerin veya bir nesnenin kuş bakışı görünüşünün kağıt üzerinde gösterilmesidir. Kroki sayesinde gösterilen alanın daha geniş bir şekilde görmemizi sağlar. Kroki sayesinde çizilen alanın daha net görülmesini sağlar. Kroki sayesinde çevrede bulunan alan ve binalar daha net görülür. Kroki sayesinde belirlenen yeri daha iyi öğreniriz.

Devamını Oku »

Türkiyede tarımı etkileyen faktörler

Yer Şekilleri Engebeli ve dağlık alanlarının çok olması, düzlük alanlarının az olması. İklim Yağış, sıcaklık ve rüzgar bölgelere göre farklılıklar göstererek ürün çeşitlerinin yetişmesine göre önemli faktör göstermektedir. Toprak Toprağın yapısı ve özelliği tarım faaliyetlerini yakından etkiler. Sulama Yağışı az olan bölgelerde sulama yöntemleri ile ürün çeşitliliği ve kalitesi artmaktadır.

Devamını Oku »

İç kuvvet nedir

İç kuvvet Kaynağını yerin içinden yani mağmadan alan kuvvete İç Kuvvet denir. İç kuvvete örnek Kıtaların oluşumu Dağların oluşumu Volkanizmalar Depremler

Devamını Oku »

Dış kuvvet nedir

Dış Kuvvet Enerjisini güneşten ve yer çekiminden alan kuvvetlere Dış Kuvvet denir. Dış kuvvete örnekler Rüzgarlar Akarsular Dalgalar Buzullar Kütle hareketleri Karstik şekiller

Devamını Oku »

Dünyanın en büyük gölünün adı nedir

Dünyanın en büyük gölü Hazar gölü olarak kabul edilmiştir. Hazar büyük denizlere bağlantısı olmadığından göl olarak kabul edilirken, bazı özelliklerinden dolayıda bir iç deniz olarak ta tanımlanmaktadır. Hazar Denizi batıda Azerbaycan ve Rusya, kuzeydoğu ve doğuda Kazakistan, doğuda Türkmenistan, güneyde İran toprakları bulunmaktadır. Uzunluğu 1210, genişliği 210-436 kilometredir.

Devamını Oku »

Madenlerin ülke ekonomisine katkısı nedir

Madenler bir ülkenin önemli gelir kaynaklarından birisidir. İnsanlar ilk çağlardan beri madenlerden yararlanmışlardır. Yaşamı kolaylaştıran bir çok araç ve gereç madenler sayesinde gerçekleşmektedir. Bir ülkenin refahı ve gelişmesi maden faaliyetleri ile orantılıdır. Sanayinin gelişmesi ve sürekliliği madenlerin çıkarılması, işlenmesi ülkenin kalkınmasında büyük rol oynar. Bir ülkenin teknolojisinden ekonomisine kadar gelişmesinde …

Devamını Oku »

Ülkemizde kaç tip iklim etkilidir ve özellikleri nelerdir

Ülkemizde üç çeşit iklim tipi görülür.Bunlar Akdeniz İklimi, Karadeniz İklimi ve Karasal iklim tipleridir. Akdeniz İklimi: Akdeniz Bölgesi, Ege Bölgesi ve Güney Marmara Bölgesinde görülür. Karadeniz İklimi: Karadeniz Bölgesinde görülür. Karasal İklim: Doğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Trakya’da görülür. Akdeniz İklimi Özellikleri: Yazları sıcak ve …

Devamını Oku »

İklim neleri etkilediğini yaşadığınız yerden birer örnek vererek açıklayınız.

İklim yaşadığımız yerlerde bir çok şeyi etkilemektedir.Örneğin Karadeniz bölgesindeki evlerin ahşaptan, Akdeniz bölgesinde yaşayanların ise barınakları taştan yapılması iklimin etkilerindendir.Sıcak ve soğuk iklim insanların yaşamlarında bazı etkiler yapmaktadır.Sıcak olan yerlerde serin tutacak kıyafetlerin tercih edilmesi bunlardan biridir.

Devamını Oku »

Hızlı Nüfus Artışının Türkiye’de Olumlu Ve Olumsuz Etkileri

Hızlı Nüfus Artışının Türkiye’de Olumlu Etkileri Üretim artar Mal ve hizmetlere talep çoğalır. Vergi gelirleri artar. Endüstri dalları çoğalır. İşçi ücretleri ucuzlar. İhracatta rekabet daha kolay olur. Hızlı Nüfus Artışının Türkiye’de Olumsuz Etkileri Tüketim artar İşsizlik artar. Kişi başına düşen milli gelir azalır. Kalkınma hızı düşer. Yatırımlar artar. Tasarruflar azalır. …

Devamını Oku »